RRH雙作用中空液壓千斤頂

產品規格

RRH雙作用中空液壓千斤頂

 • RRH-307
 • RRH-3010
 • RRH-603
 • RRH-606
 • RRH-6010
 • RRH-1001
 • RRH-1003
 • RRH-1006
 • RRH-10010
 • 更多
  1. 負載(t)

   30
  2. 行程(mm)

   178
  3. 最大出力(kN)推

   326
  4. 最大出力(kN)拉

   213
  5. 受壓面積(cm2)推

   46.6
  6. 受壓面積(cm2)拉

   30.4
  7. 使用油量(cm3)推

   829
  8. 使用油量(cm3)拉

   541
  1. 本體高度A(mm)

   330
  2. 伸長高度B(mm)

   508
  3. 外徑D(mm)

   114
  4. 中孔直徑I(mm)

   33.3
  5. 重量(kg)

   21
  1. 負載(t)

   30
  2. 行程(mm)

   258
  3. 最大出力(kN)推

   326
  4. 最大出力(kN)拉

   213
  5. 受壓面積(cm2)推

   46.6
  6. 受壓面積(cm2)拉

   30.4
  7. 使用油量(cm3)推

   1202
  8. 使用油量(cm3)拉

   784
  1. 本體高度A(mm)

   431
  2. 伸長高度B(mm)

   689
  3. 外徑D(mm)

   114
  4. 中孔直徑I(mm)

   33.3
  5. 重量(kg)

   27
  1. 負載(t)

   60
  2. 行程(mm)

   89
  3. 最大出力(kN)推

   576
  4. 最大出力(kN)拉

   380
  5. 受壓面積(cm2)推

   82.3
  6. 受壓面積(cm2)拉

   54.2
  7. 使用油量(cm3)推

   733
  8. 使用油量(cm3)拉

   482
  1. 本體高度A(mm)

   247
  2. 伸長高度B(mm)

   336
  3. 外徑D(mm)

   159
  4. 中孔直徑I(mm)

   54.1
  5. 重量(kg)

   28
  1. 負載(t)

   60
  2. 行程(mm)

   166
  3. 最大出力(kN)推

   576
  4. 最大出力(kN)拉

   380
  5. 受壓面積(cm2)推

   82.3
  6. 受壓面積(cm2)拉

   54.2
  7. 使用油量(cm3)推

   1366
  8. 使用油量(cm3)拉

   900
  1. 本體高度A(mm)

   323
  2. 伸長高度B(mm)

   489
  3. 外徑D(mm)

   159
  4. 中孔直徑I(mm)

   54.1
  5. 重量(kg)

   35
  1. 負載(t)

   60
  2. 行程(mm)

   257
  3. 最大出力(kN)推

   576
  4. 最大出力(kN)拉

   380
  5. 受壓面積(cm2)推

   82.3
  6. 受壓面積(cm2)拉

   54.2
  7. 使用油量(cm3)推

   2115
  8. 使用油量(cm3)拉

   1393
  1. 本體高度A(mm)

   438
  2. 伸長高度B(mm)

   695
  3. 外徑D(mm)

   159
  4. 中孔直徑I(mm)

   54.1
  5. 重量(kg)

   45
  1. 負載(t)

   95
  2. 行程(mm)

   38
  3. 最大出力(kN)推

   931
  4. 最大出力(kN)拉

   612
  5. 受壓面積(cm2)推

   133
  6. 受壓面積(cm2)拉

   87.4
  7. 使用油量(cm3)推

   505
  8. 使用油量(cm3)拉

   333
  1. 本體高度A(mm)

   165
  2. 伸長高度B(mm)

   203
  3. 外徑D(mm)

   212
  4. 中孔直徑I(mm)

   79.5
  5. 重量(kg)

   33
  1. 負載(t)

   95
  2. 行程(mm)

   76
  3. 最大出力(kN)推

   931
  4. 最大出力(kN)拉

   612
  5. 受壓面積(cm2)推

   133
  6. 受壓面積(cm2)拉

   87.4
  7. 使用油量(cm3)推

   1011
  8. 使用油量(cm3)拉

   666
  1. 本體高度A(mm)

   254
  2. 伸長高度B(mm)

   330
  3. 外徑D(mm)

   212
  4. 中孔直徑I(mm)

   79.5
  5. 重量(kg)

   61
  1. 負載(t)

   95
  2. 行程(mm)

   153
  3. 最大出力(kN)推

   931
  4. 最大出力(kN)拉

   612
  5. 受壓面積(cm2)推

   133
  6. 受壓面積(cm2)拉

   87.4
  7. 使用油量(cm3)推

   2035
  8. 使用油量(cm3)拉

   1337
  1. 本體高度A(mm)

   342
  2. 伸長高度B(mm)

   495
  3. 外徑D(mm)

   212
  4. 中孔直徑I(mm)

   79.5
  5. 重量(kg)

   79
  1. 負載(t)

   95
  2. 行程(mm)

   257
  3. 最大出力(kN)推

   931
  4. 最大出力(kN)拉

   612
  5. 受壓面積(cm2)推

   133
  6. 受壓面積(cm2)拉

   87.4
  7. 使用油量(cm3)推

   3420
  8. 使用油量(cm3)拉

   2246
  1. 本體高度A(mm)

   460
  2. 伸長高度B(mm)

   717
  3. 外徑D(mm)

   212
  4. 中孔直徑I(mm)

   79.5
  5. 重量(kg)

   106
  1. 負載(t)

   145
  2. 行程(mm)

   203
  3. 最大出力(kN)推

   1429
  4. 最大出力(kN)拉

   718
  5. 受壓面積(cm2)推

   204.1
  6. 受壓面積(cm2)拉

   102.6
  7. 使用油量(cm3)推

   4144
  8. 使用油量(cm3)拉

   2083
  1. 本體高度A(mm)

   349
  2. 伸長高度B(mm)

   552
  3. 外徑D(mm)

   247
  4. 中孔直徑I(mm)

   79.5
  5. 重量(kg)

   111

RRH雙作用中空液壓千斤頂

相關配件

RRH雙作用中空液壓千斤頂

資料下載

文檔

 • RRH系列雙作用中空液壓千斤頂

  2019-07-17 17:25:02
 • 液壓千斤頂安全使用提示

  2019-07-17 17:33:06
 • 液壓千斤頂配件

  2019-07-17 17:33:30

文檔

 • 液壓千斤頂系統組裝圖

  2019-07-17 17:34:07
 • 液壓千斤頂專用電動液壓泵

  2019-07-17 17:36:32
 • 液壓千斤頂專用手動液壓泵

  2019-07-17 17:38:14
大香蕉视频网